Administració de finques

 

 

 

Adase és una assessoria que ofereix serveis d’Administració de Finques, Assessoria Empresarial, Agència d’Assegurances i Assessoria Jurídica per a PIMES, autònoms i particulars, a Barcelona i província.

Adase va ser fundada l’any 1985 i després de gairebé 30 anys d’experiència adquirida en el desenvolupament professional de la seva activitat, li ha portat a envoltar-se de personal especialitzat al com s’ha dotat dels mitjans necessaris perquè la seva gestió pugui portar-se correctament amb gran serietat i major eficàcia.

Els professionals d’Adase disposen d’una llarga experiència en el sector de l’assessorament empresarial i en tots els seus aspectes legals, a més el seu continu reciclatge en coneixement dels continus canvis de legislació els permet implantar les últimes mesures en la gestió diària per als seus clients.

Comunitat de propietaris

 • Constitució de la Comunitat i elaboració dels seus Estatuts.
 • Disposició sala de Juntes.
 • Convocatòries de Juntes Ordinàries i Extraordinàries.
 • Execució d’acords de juntes.
 • Contractació de Subministraments i Serveis.
 • Gestió i cobrament de rebuts i impagats.
 • Gestió i control de la comptabilitat de la comunitat.
 • Nòmines i cotitzacions d’empleats de la comunitat.
 • Protecció Jurídica.
 • Balanços Anuals i informació de l’estat de comptes.
 • Manteniment de la finca i assessorament en matèria de subvencions.
 • Representació organismes oficials.

Administració de pisos i lloguers

Administració de Lloguers:

 • Cobrament de rendes mensuals.
 • Control de morosos. Reclamació de lloguers i cotes de comunitat, judicial i extrajudicial.
 • Pagament de despeses.
 • Pagament de contribucions.
 • Revisió de lloguers.
 • Gestió de conservació de finques.
 • Liquidacions mensuals.
 • Gestió companyies subministradores: aigua-llum-gas

Assegurances generals i inmobiliàries:

Protecció Patrimonial

 • Llar (Comunitats, protecció de pagaments lloguers i RC inquilins)
 • Comerç
 • Automòbil
 • Multirisc Industrial
 • Multirisc Comunitat de Propietaris

Protecció Personal

 • Pla de Jubilació
 • Pla de Pensions
 • Assegurança de vida
 • Assistència Sanitària
 • Accidents Personals